8 Qershor 2017 Bologna, Itali

Ligjëruese në Kongresin

14 Maj 2017 Skopje, Maqedoni

Ligjëruese në Kongresin

29 Prill 2017 Tirana, Shqipëri

Trajnim mbi sistemin A-PRF.

6-7 Prill 2017 Bologna, Itali

Pjesëmarrëse në kursin e PNL.

3 Mars 2017 Prishtinë, Kosovë

Pjesëmarrëse si ligjëruese në Simpoziumin Ndërkombëtarë Dentist Day.

12-25 Mars 2017 Cologne, Gjermani

Pjesëmarrëse në një ndër panairet më të rëndësishëm ndërkombëtarë mbi stomatologjinë.

3-6 Mars 2017 Prishtinë, Kosovë

Zv. Presidente e Simpoziumit Internacional Dentist Day.