Implantologjia

Implantologjia dentare është një metodikë kirurgjike për rehabilitimin funksional dhe estetik të pacientit të prekur nga edentulia totale ose e pjesshme(mungesa e dhëmbëve). Implantet janë vida metalike që vendosen në kockë mbi të cilat, me pas vendosen kurorat e dhëmbëve ose protezat totale.